Revolvingový úvěr

Revolvingový úvěr můžeme přirovnat ke kontokorentnímu úvěru s jednou odlišností - termín "revolvingový" znamená "obnovující se". Pokud tedy dojde ke schválení tohoto typu úvěru, je možné vždy po splacení, opakovaně tuto půjčku čerpat za předchozích podmínek do výše úvěrového rámce.

Opakované čerpání kdykoliv

V případě finanční potřeby si můžete opět půjčit a to jednoduše bez zbytečného zdržování. Revolvingový úvěr se automaticky obnovuje. Zatímco spotřebitelský úvěr je jednorázovým úvěrem na nákup konkrétního zboží či služby, při revolvingovém úvěru vzniká mezi poskytovatelem a klientem dlouhodobý vztah. Díky tomu může klient opakovaně čerpat jakoukoliv částku až do výše svého úvěrového rámce. Před schválením vyžadují banky prokázání schopnosti splatit úvěr včetně úroků a poplatků v požadované lhůtě splatnosti a za předem dohodnutých podmínek.

Revolvingový úvěr má účelový charakter

Na principu kontokorentní úvěru funguje i úvěr revolvingový s tím rozdílem, že je účelový. Kvůli účelovosti úvěru bývají jeho úrokové sazby výrazně nižší, než při kontokorentním úvěru. Revolvingový úvěr je poskytován za účelem opakující se potřeby financování oběžných aktiv a je tedy ideálním prostředkem k nákupu zboží nebo financování pohledávek a z toho důvodu je vyžíván především podnikateli nebo malými firmami. Limit pro poskytnutí revolvingového úvěru je dohodnutý obvykle na dobu jednoho roku. Výše limitu může být stanovena různě pro dohodnuté dílčí úvěrové období, zpravidla měsíční.

Revolvingový úvěr jako rezerva

Revolvingový úvěr je vhodný jako okamžitá finanční injekce. Při pořizování je nutné pamatovat na to, že by měl sloužit především jako rezerva a neměl by být používán jako dlouhodobý úvěr, protože výše úroku, které zaplatíte bude mnohem vyšší a dlouhodobého horizontu se jeho využívání nevyplatí.

Kreditní karta

Formou revolvingového úvěru může být i kreditní karta, kterou banky klientům nabízí. Prostřednictvím kreditní karty lze platit u obchodníku okamžitě. Majitel může používat kreditní kartu do maximální výše dohodnutého úvěrového rámce, kdy se tento zůstatek snižuje s každým dalším nákupem. Tento úvěr splatí majitel karty k dohodnutému pevně stanovenému termínu. S kreditní kartou je možné vybírat i hotovost z bankomatů. Kreditní karta jednoduše zaručuje majiteli stálou finanční rezervu.

Výhody revolvingového úvěru:


  • opakované čerpání úvěru, bez nutnosti znovu žádat
  • možnost čerpání prostřednictvím kreditní karty
  • okamžitá hotovost, prostřednistvím bankomatu

Nevýhody revolvingového úvěru:


  • vyšší poplatky
  • vysoké úroky z prodlení
  • nízký úvěrový rámec, nejčastěji do 30 000 Kč


28.2.2018