Důsledky nevýhodných půjček

Na první pohled vypadá téměř každá půjčka výhodně a žadatel toužící po penězích zapomene na rozvážnost a může se tak dostat do problémů. Nevýhodná půjčka umí pořádně zatočit s rodinným rozpočtem. Problém může přijít s první splátkou, ale klidně i později. Co se může stát, pokud dluhy přerostou přes únosnou mez a lze tomuto vůbec předejít? I v takových situacích se dá najít řešení.

Základem je prevence

Otázkou je, zda se vůbec dá zabránit tomu, aby si žadatel sjednal nevýhodnou půjčku, která ho může dostat do problémů. Odpověď zní ano, ale dopředu je potřeba řešit vše s rozvahou a chladnou hlavou. První rada je, aby každý zvážil své finanční možnosti a to, zda je půjčka opravdu nutná. Předcházejte problémům a přemýšlejte:

 • zvažte, kolik si můžete půjčit, tak ať vám po zaplacení splátky, zbude z výplaty na běžný provoz
 • pečlivě porovnejte půjčky, podle úrokové sazby a hlavně podle hodnoty RPSN
 • nezapomeňte, že součástí půjčky jsou i různé poplatky za vyřízení nebo vedení účtu
 • přečtěte si pečlivě smlouvu a obchodní podmínky
 • zaměřte se na sankce, které budou vyplývat za případné prodlení ve splácení

Co může nastat, pokud nebudete půjčku splácet?

Část populace si myslí, že je možné nechat problémy jen tak být, že se časem nějak vyřeší. To je ovšem velký omyl. Ignorovat upomínky, nevyzvedávat si poštu nebo nezvedat telefonáty od věřitelů a nekomunikovat s nimi vůbec je problém, kterým si zaděláváte na pořádný malér.

Jaké kroky podnikne věřitel, pokud budete hrát „mrtvého brouka“


 • 1. Po neuhrazení splátky, vás bude věřitel kontaktovat mailem nebo telefonicky.
 • 2. Jestliže nezareagujete, zašle vám první písemnou upomínku, které může být zpoplatněna.
 • 3. Nezaplatíte-li, zašle vám obvykle do 15 dnů druhou upomínku s jasnou výzvou o zaplacení.
 • 4. Po 30 dnech od nezaplacení, bude vaše jméno zapsáno do některého z registru dlužníků.
 • 5. Je-li půjčka zajištěna ručitelem, bude kontaktován, aby dluh z půjčky zaplatil.
 • 6. Poté nastane tzv. zesplatnění dluhu, což znamená, ze poskytovatel půjčky zruší výhodu splátek a bude požadovat zaplacení celého dluhu v plné výši do určitého data.
 • 7. Pokud bude tato snaho po měsíci neúspěšná, postoupí věřitel celý dluh k vymáhání inkasní společnosti nebo exekutorovi.
 • 8. Nastane exekuce, nejprve na plat, poté na finanční rezervy na běžném účtu a pokud ani tato opatření nepokryjí dluh, může exekutor začít se zabavováním movitého i nemovitého majetku.
 • 11.11.1017