Co je to registr dlužníků?

Zapomněli jste zaplatit za mobil nebo jste nespláceli půjčku? Máte delší dobu neuhrazené faktury nebo další závazky? Pokud jste si odpověděli kladně, můžete mít jistotou, že se vaše jméno ocitlo v jednom z registru dlužníků a bude to znamenat komplikace.

Co jsou registry dlužníků

Registry dlužníků vznikly pro to, aby si mohli mezi sebou vyměňovat, banky, nebankovní poskytovatel, leasingové a energetické společnosti a mobilní operátoři, informace o klientech. Především pro to, aby rychle posoudili jejich bonitu, znali úvěrovou historii klienta a měli tak jistotou, že bude potencionální klienti plnit podmínky smlouvy, nepřestane splácet a nedostane se do dluhů.

V České republice funguje několik registrů:


SOLUS

– je sdružení právnických osob (banky, nebankovní společnosti, operátoři, distributoři energií atd.), kteří shromažďují informace hlavně o nebonitních klientech – fyzických i podnikajících, čímž se snaží snižovat riziko budoucích nesplacených pohledávek. Do registru jsou zapsání všichni, kteří jsou v prodlení se splácením více než 30 dnů. Solus slouží jako prevence předlužování klientů.

BRKI

– shromažďuje informace o nezaplacených závazcích úvěrových společností a nepovolených debetních zůstatcích na běžných účtech. Z tohoto registru čerpají banky informace o platebních schopnostech občanů i podnikatelů.

CBCB

– je bankovní registr klientských informací a zprostředkovává informace o bonitě klientů bank.

NRKI

– je nebankovní registr, který je využíván těmito institucemi, aby zjistili důvěryhodnost a bonitu klienta. Zejména jej využívají splátkovéa leasingové společnosti.

CERD

– je významný registr, na nějž dohlíží Česká národní banka. Největší registr eviduje všechny dlužníky v ČR a díky propracovanému systému vyhledávání je schopen najít dlužníky i s napojením na registry Evropské unie a USA. Tento registr využívají státní instituce, banky a náhled je možný i pro zaměstnavatele či jiné osoby. O výpis si může požádat kdokoliv, pomocí formuláře a po zaplacení poplatku. Záznamy jsou vymazány po třech letech, od zaplacení dluhu.

Jak se dostat z registru dlužníků

Některé registry fungují na principu automatického vymazání záznamu v momentě pominutí důvodu, pro který se tam dlužník dostal. Další registry negativní záznam uchovávají po jistou dobu i několika let a k odstranění dojde až po této době.

11.11.1017